Bosam

Beboerrepræsentationen har tegnet medlemskab af lejerorganisationen BOSAM, der er en tværpolitisk organisation med professionelle medarbejdere, som varetager interesser for lejere. BOSAM gennemser og kontrollerer alle huslejevarslinger og andet, som udlejer sender til Svalegårdens beboere, så er der belæg for det, foretager BOSAM for beboerrepræsentationen indsigelse mod lejeforhøjelser på vegne af alle lejere i ejendommen.

BOSAM bistår beboerrepræsentationen med at gennemgå og kontrollere grundlaget for lejeforhøjelser og kan i samarbejde med beboerrepræsentationen fremsætte indsigelse mod lejeforhøjelser på vegne af alle lejere i ejendommen, hvis grundlaget for lejeforhøjelsen ikke er i orden.

Har man som enkeltbeboer behov for BOSAM’s assistance i et forhold, der alene vedrører ens egen bolig, så kan det også lade sig gøre, men forinden henvendelse til BOSAM, så skal man kontakte beboerrepræsentationen for at få en henvisning.

Denne fremgangsmåde er aftalt, så beboerrepræsentationen hele tiden er orienteret om, hvad der foregår i Svalegården i forhold til uenigheder med udlejer, og fordi der kan være spørgsmål, som beboerrepræsentationen muligvis allerede har svar på, hvorfor henvendelse til BOSAM måske slet ikke er nødvendig.

Skærmbillede 2014-05-19 kl. 19.58.23