Gården

Når du befinder dig i vores allesammens dejlige gård, forventes det, at alle tager hensyn til hinanden og passer godt på gården, så den er rar at være i. Du er velkommen til at benytte dig af de havemøbler, faste legeredskaber, tørrestativ og grill, der er i gården. Det er dog ikke tilladt at klatre i træer, på skraldeskure, skraldespande eller pergola, og selvfølgelig må der ikke henkastes papir og andet affald. Tag venligst hensyn til beplantningen, så vi allesammen kan have noget pænt at se på. Hvis du opholder dig i gården efter kl. 21, skal det foregår helt dæmpet; husk at de fleste har soveværelse ud mod gården, så vis venligst hensyn!

HER KAN DU LÆSE MERE OM FORHOLDENE I GÅRDEN:

ARRANGEMENTER
BRUG AF GRILL OG GRILLSTED
BØRNS LEG
FYRVÆRKERI
HAVEMØBLER
PARKERING
GÅRDTOILET
UDLÅN AF FLAGSTANG

ARRANGEMENTER
Har du lyst til at afholde en børnefødselsdag eller lign. i gården, er du naturligvis velkommen til det. Det forventes dog, at der ryddes fuldstændig op straks efter arrangementets afslutning.

BRUG AF GRILL OG GRILLSTED
Om sommeren står grillene ved pergolaen, hvor du som beboer frit kan benytte dig af dem. Grill skal rengøres efter brug og tømmes senest dagen efter inden kl. 12. Sørg for at gløder er helt slukkede, inden disse lægges i en lukket pose og afleveres i container til almindeligt affald. I månederne ca. oktober til april opbevares grillene indendørs.

BØRNS LEG
Forældre, hvis børn bruger gården til leg og ophold, opfordres til at se efter, at alt i gården er efterladt på en pæn måde efter deres børns brug af gården. Legeredskaber henvises til beboernes eget pulterrum eller eventuelt den fælles udvendige opbevaringskælder til legeredskaber, som der er adgang til fra den udvendige trappe i gården ved Dalgas Boulevard 70. Sandkassen er forsynet med et låg, så vi undgår at katte og andre dyr går i den. Derfor beder vi børn og forældre om at holde sandkassen lukket efter endt leg. Fodboldspil er ikke tilladt. Anden boldspil må godt finde sted med bløde bolde. Den nærliggende Lindevangspark, samt boldbanen på Lindevangskolen har fine muligheder for boldspil.

FYRVÆRKERI
Der må ikke afskydes fyrværkeri af nogen slags i gården – heller ikke ved nytårstid!

HAVEMØBLER
Ikke alle havemøbler kan tåle at være ude hele året rundt. Så de er fremme i månederne april-okt.

PARKERING
Ved cykelparkering henviser vi til cykelkældrene. Christiania-cykler må parkeres i gården på udvalgte steder efter aftale med ejendomskontoret. Bilparkering i gården er alene tilladt nytårsaften og kun på den asfaltbelagte kørevej! Bilkørsel er tilladt ved ved af- og pålæsning, og kørsel skal foregå yderst forsigtigt!

GÅRDTOILET
I gården har vi et fællestoilet, som du kan bruge. Det ligger i kælderen lige ved siden af køkkendøren Hattensens Allé 4,th. Ned af den udvendige trappe og første dør til højre.

UDLÅN AF FLAGSTANG
Du kan låne vores 4 meter teleskop flagstang. Den kan placeres i det nedgravet rør, der er i græsplænen ved siden af gyngestativet. Flagstangen har sin faste plads i det uaflåste udendørs rum med gitterdøre, som er i den udvendige kældergang til venstre for nr. 57.