Vaskeriet

Ejendommen er forsynet med fællesvaskeri. Dette er udelukkende til rådighed for ejendommens beboere. Vaskeriet er udstyret med 2 vaskemaskiner, 1 centrifuge, 1 tørretumbler samt 1 rulle.

vaskeri_oversigten

INDGANG FRA GÅRDEN: ind ad køkkentrappen Peter Bangs Vej 55, ned ad trappen.

På e-vaskeriets hjemmeside kan du booke vasketider og se aktuel status på maskinerne i vaskekælderen. Vasketid kan også bestilles på
panelet opsat i vaskeriet.

Link til Svalegården på e-vaskeri.dk

LÆS OM INFORMATION OG REGLEMENT FOR FÆLLESVASKERIET LÆNGERE NEDE

Vaskeriet

INFORMATION OG REGLEMENT FOR FÆLLESVASKERIET

 • Ved første brug af nøglebrikken, skal du oprette en bruger via hjemmesiden
  www.e-vaskeri.dk med en kode, du får udleveret fra ejendomskontoret.
 • Vasketure kan reserveres hele ugen i 2 timers intervaller fra kl. 07:00 til kl. 21:00.
  Husk at slette reserverede vasketure, du alligevel ikke ønsker at benytte.
 • Uden reservation kan der vaskes “på chancen” fra kl 06:00 til kl. 07:00.
 • Det er muligt for alle beboere at reservere op til 2 vasketure.
 • Er en vasketur ikke påbegyndt senest 15 min. efter det reserverede starttidspunkt, kan andre beboere benytte den resterende vasketid.
 • Vaskemaskiner og tumbler startes ved brug af brikken, mens start af centrifugen ikke kræver brug af brik.
 • Respektér inventaret og vaskeriet, som var det dit eget.
 • Vaskeriet skal altid efterlades ryddeligt og rengjort. Tør maskinerne af, fej gulvet og tør af på alle overflader.
 • Børn under 15 år må ikke benytte maskinerne eller opholde sig alene i vaskeriet.
 • Tobaksrygning i vaskeriet og øvrige rum er ikke tilladt.
 • Sørg altid for at vinduer lukkes og døre låses, når vaskeriet forlades.
  HUSK AT SLUKKE LYSET!
 • Døren til vaskeriet skal af hensyn til opgangens beboere holdes lukket, når maskinerne kører.
 • Vaskemaskinerne, tørretumbler og centrifuge må af hensyn til maskinerne ikke benyttes til tæpper, tasker og sportssko.
 • Tørretumbler er forbeholdt den, der har vasketur. Øvrige beboere må benytte den, såfremt det ikke reelt er til gene for den, der har vasketur (spørg!).
 • Der må ikke tørres tøj i strygerummet. Der henvises til tørrekælder og tørreloft.
 • Mængden eller evt. helt fravalg af automatisk vaskemiddel vælges inden maskinstart. Andre vaskemidler må kun bruges i vaskebold!
 • Kurvene må kun benyttes til renvasket tøj.
 • Det er strengt forbudt at påfylde vand på vaskemaskinerne ud over den automatiske påfyldning.
 • Overtrædelse af reglementet kan medføre udelukkelse af vaskeriet.
 • Fejl og mangler ved vaskeriet skal umiddelbart meddeles til ejendomskontoret.
 • Det er ikke tilladt at medtage husdyr i vaskeriet.