Ejendomskontor

Philip Schous Vej 32, St. 2000 Frederiksberg
Kontoret er for Lineagården, Firkløveren, Trekanten, Peter Bangs Huse og Svalegården.
Kontaktes på mail: 322@privatbo.dk eller tlf: 38 19 49 55.

Kontortid gældende fra 26. juni 2018:
Mandag – fredag: kl. 07:30-08:30 (personlig og telefonisk henvendelse)
Torsdag: kl. 16:00-17:00 (Aften kontor- telefontid)

Uden for arbejdstiden kan der lægges besked på telefonsvarer eller skrives en e-mail, så vender de tilbage.

EJENDOMSKONTORETS OPGAVER

Det er ejendomskontorets ansvar først og fremmest at sørge for den daglige renholdelse og pasning af ejendommens fællesarealer ude og inde.

Af andre typiske opgaver for ejendomskontoret / ejendomsmesteren kan bl.a. nævnes:

Rekvirering af håndværkere til afhjælpning af opståede tekniske fejl på ejendommen og i en vis udstrækning også i boliger og erhvervslejemål / Tilsyn med og påtale af overtrædelse af de fælles spilleregler (husordenen) / Pasning af ejendommens tekniske anlæg (bl.a. varmecentral) / Syn af lejligheder før og efter beboeres egen vedligeholdelse (maling, hvidtning, tapetsering og lakering) / Syn af lejligheder før udflytning og efter indflytning / løbende planlægning af større vedligeholdelsesarbejder i samarbejde med PrivatBo / generel servicering af beboerne – spørg, hvis der er brug for hjælp til et eller andet eller et godt råd omkring forhold i boligen.