Ejendomskontor

Peter Bangs Vej 53, st.
Kontaktes på mail: 304fb@privatbo.dk eller tlf: 38 86 34 78.

Kontortid gældende fra 1. oktober 2016:
Mandag – tirsdag: kl. 09:00-09:30 (personlig og telefonisk henvendelse)
Onsdag – fredag: kl. 07:30-8:00 (personlig og telefonisk henvendelse)

Torsdag: kl. 16:00-17:00 (på kontoret i Lineagården, P.G. Ramms Alle 74 st.tv. Tlf.: 38 19 49 55, personlig og telefonisk henvendelse)

Uden for arbejdstiden kan der lægges besked på telefonsvarer.

EJENDOMSKONTORETS OPGAVER

Det er ejendomskontorets ansvar først og fremmest at sørge for den daglige renholdelse og pasning af ejendommens fællesarealer ude og inde.

Af andre typiske opgaver for ejendomskontoret / ejendomsmesteren kan bl.a. nævnes:

Rekvirering af håndværkere til afhjælpning af opståede tekniske fejl på ejendommen og i en vis udstrækning også i boliger og erhvervslejemål / Tilsyn med og påtale af overtrædelse af de fælles spilleregler (husordenen) / Pasning af ejendommens tekniske anlæg (bl.a. varmecentral) / Syn af lejligheder før og efter beboeres egen vedligeholdelse (maling, hvidtning, tapetsering og lakering) / Syn af lejligheder før udflytning og efter indflytning / løbende planlægning af større vedligeholdelsesarbejder i samarbejde med PrivatBo / generel servicering af beboerne – spørg, hvis der er brug for hjælp til et eller andet eller et godt råd omkring forhold i boligen.