Ejer og administrator

Skærmbillede 2014-05-04 kl. 20.02.11
SVALEGÅRDEN EJES AF FREDERIKSBERG BOLIGFOND.

Frederiksberg Boligfonds formål er, i samarbejde med Frederiksberg Kommune, at drive fondens ejendomme, således at ejendommene udnyttes bedst muligt i funktionel henseende, at der tilvejebringes den bedst mulige brugsøkonomi, og at der efter aftale udarbejdes retningslinjer om kommunens anvisning til en del af boligerne.

Endvidere skal fonden søge at fremme boligkulturelle og boligproduktive formål i Frederiksberg Kommune, herunder deltage i projekter vedrørende byfornyelses-, boligforbedrings-, ældrebolig- og ungdomsboligudvikling eller lignende sociale formål.

Fonden ledes af en bestyrelse med 9 medlemmer:
– 3 er valgt for 2 år af og blandt beboerrepræsentanterne i fondens ejendomme.
– 3 er udnævnt for 4 år af KAB Fonden.
– 3 er udpeget for 4 år af Frederiksberg kommunes kommunalbestyrelse.

Link til vedtægter for Frederiksberg Boligfond.

Læs mere om Frederiksberg Boligfond på frederiksbergboligfond.dk

Skærmbillede 2014-05-04 kl. 20.09.10

DET ADMINISTRATIVE ARBEJDE UDFØRES AF PRIVATBO.

Vesterbrogade 149 bygning 8, 1. sal
1620 København V

Telefon 33 11 20 80
E-mail privatbo@privatbo.dk

Kontorets åbningstider for telefonisk og personlig henvendelse:
Mandag til fredag kl. 9-12 samt torsdag også kl. 15-17.

Henvendelser uden for åbningstiden modtages kun efter forudgående aftale.

Hvad er PrivatBo?

PrivatBo a.m.b.a. blev etableret i 1993 af Frederiksberg Boligfond og 10 københavnske fonde, som gik sammen om at skabe deres eget administrationsselskab, hvis formål var at administrere de 11 fondes ca. 5.000 lejemål, hvoraf Frederiksberg Boligfond alene har de ca. 2.500 lejemål.

Det er stadig fondene, der sammen ejer PrivatBo. Som noget ganske særligt og usædvanligt for et ejendomsselskab tager PrivatBo sig også af den egentlige fondsadministration for de 11 ejende fonde.

PrivatBo a.m.b.a. er ejer af PrivatBo A/S. Det er A/S’et, der bl.a. står for totalrenovering af lejligheder og en række andre opgaver, der ellers ville skulle have været løst med assistance fra eksterne rådgivere som fx arkitekter. Det er også i regi af A/S’et, at PrivatBo administrerer ejendomme som kollektivhuse, andels- og ejerforeninger, der ikke har noget af gøre med de ejendomme, som de 11 fonde, der ejer PrivatBo a.bm.a., driver.

Læs mere om PrivatBo på privatbo.dk